Khảo sát địa chất công trình Dự án ĐTXD nhà máy sản xuất thép dự ứng lực

Cập nhật: 27/02/2018, 10:48:27 AM

Ngày 01/02/2018 USCO đã ký hợp đồng số 0102/2018/HĐXD/DULHP-USCO về việc Khảo sát địa chất công trình Dự án ĐTXD nhà máy sản xuất thép dự ứng lực.

  Nội dung công việc:
- Định vị hố khoan, hố xuyên
- Khoan trong tầng cát, sét , cấp đất đá I-III
- Khoan trong tầng đá phong hóa mạnh, đất đá cấp IV-VI
- Khoan trong tầng đá phong hóa trung bình đến yếu, đất đá cấp IV-VI
- Thí nghiệm SPT, thí nghiệm trong phòng
- Báo cáo khảo sát địa chất
Địa điểm: KCN phía Đông KKT Dung Quất, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi