Khảo sát địa chất công trình Dự án ĐTXD Trạm xử lý nước thải giai đoạn 1 công suất 1.250m3/ngày đêm tại Khu phía Nam Khu Công nghiệp Phú Hà

Cập nhật: 27/03/2017, 04:37:12 PM

Ngày 02/3/2017 USCO đã ký hợp đồng số 02/2017/PH-NT/VIG-USCO về việc Khảo sát địa chất công trình Dự án ĐTXD Trạm xử lý nước thải giai đoạn 1 công suất 1.250m3/ngày đêm tại Khu phía Nam Khu Công nghiệp Phú Hà.

 Nội dung công việc:
- Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở trên cạn độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m cấp đất đá I-III
- Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở trên cạn độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m cấp đất đá IV-VI
- Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT) đất đá cấp I-III
- Thí nghiệm xác định chỉ tiêu cơ lý của mẫu đất nguyên dạng 9 chỉ tiêu (cắt, nén bằng phương pháp 1 trục)
- Thí nghiệm xác định các chỉ tiêu cơ lý của mẫu đất không nguyên dạng 7 chỉ tiêu
- Thí nghiệm trong phòng xác định các chỉ tiêu hóa lý của mẫu đá
- Thí nghiệm trong phòng xác định các chỉ tiêu hóa lý của mẫu nước ăn mòn bê tông
Địa điểm: Khu công nghiệp Phú Hà- TX Phú Thọ- Tỉnh Phú Thọ
Thời gian bắt đầu thi công: Sau khi ký hợp đồng