Khảo sát địa chất công trình Dự án khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất

Cập nhật: 12/04/2018, 04:52:06 PM

Ngày 11/4/2018 USCO đã ký hợp đồng số.../2018/HĐXD/HP-USCO về việc Khảo sát địa chất công trình Dự án khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất- giai đoạn 3

 Hạng mục công việc: Khoan khảo sát và đánh giá trữ lượng đá- Dự án khu mở rộng nhà máy cán nằm trong (PA4) thuộc khu đất văn phòng hành chính Hòa Phát Dung Quất.