Khảo sát địa chất công trình Khu nhà ở cho người thu nhập thấp

Cập nhật: 23/04/2018, 03:11:46 PM

Ngày .../4/2018 USCO đã ký hợp đồng số.../2018/HĐKT-KSĐC/VIDEC-USCO về việc Khảo sát địa chất công trình Khu nhà ở cho người thu nhập thấp tại xã Tiền Phong- huyện Mê Linh- TP Hà Nội

 Nội dung công việc:
- Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu trên cạn độ sâu từ 0-60m đất đá cấp I-III
- Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu trên cạn độ sâu từ 0-30m đất đá cấp IV-VI
- Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT, thí nghiệm thấm hiện trường, thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý trong phòng
- Báo cáo khảo sát địa chất
Địa điểm: xã Tiền Phong- huyện Mê Linh- TP Hà Nội