Khảo sát địa chất công trình Khu nhà ở công nhân Khu công nghiệp Yên Phong.

Cập nhật: 13/03/2017, 10:59:05 AM

Ngày 02/3/2017 USCO đã ký hợp đồng số 04/2017/KSXD/KTKH với Ban Quản lý các dự án ĐTXD- Tổng công ty Viglacera-CTCP về việc Khảo sát địa chất công trình Khu nhà ở công nhân Khu công nghiệp Yên Phong.

 Nội dung công việc:
- Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở trên cạn độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m cấp đất đá I-III
- Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT) đất đá cấp I-III
- Thí nghiệm xác định chỉ tiêu cơ lý của mẫu đất nguyên dạng (cắt, nén bằng phương pháp 1 trục)
- Thí nghiệm xác định các chỉ tiêu cơ lý của mẫu đất không nguyên dạng
Địa điểm: Xã Đông Tiến- huyện Yên Phong- tỉnh Bắc Ninh
Thời gian bắt đầu thi công: Sau khi ký hợp đồng