Khảo sát Địa chất công trình nhà đa năng dự án sân golf Ngôi sao Hạ Long

Cập nhật: 09/08/2016, 03:17:22 PM

Ngày 14/7/2016 USCO đã ký hợp đồng số 147C/2016/HĐTV/FLC-USCO về việc Khảo sát Địa chất công trình nhà đa năng dự án sân golf Ngôi sao Hạ Long

Ảnh minh họa

Địa điểm: Thành phố Hạ Long- tỉnh Quảng Ninh

Nội dung công việc:

- Khoan Khảo sát  độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m, đất đá cấp I-III, cấp IV, VI

- Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT), trong đất đá cấp I-III, cấp IV, VI 

- Thí nghiệm trong phòng: Mẫu nguyên dạng 9 chỉ tiêu, mẫu không nguyên dạng 7 chỉ tiêu, mẫu cơ lý đá.

Thời gian bắt đầu thi công: Tháng 7/2016