Khảo sát địa chất công trình SKYMARK- RUBYLAND NHA TRANG

Cập nhật: 10/11/2017, 03:10:13 PM

Ngày 07/17/2017 USCO đã ký hợp đồng số 608/2017/KSXD/KTKH về việc Khảo sát địa chất công trình SKYMARK- RUBYLAND NHA TRANG

  Nội dung công việc:
- Khoan trong đất đá cấp đất đá 1-3
- Khoan trong đất đá cấp đất đá 7-8
- Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT) đất đá cấp 1-3
- Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT) đất đá cấp 4-6
- Thí nghiệm thấm hiện trường
- Thí nghiệm mẫu đất nguyên dạng 9 chỉ tiêu
- Thí nghiệm không nguyên dạng 7 chỉ tiêu
- Mẫu nén cố kết CV, mẫu nén 3 trục UU, mẫu nén 3 trục CU, mẫu cơ lý đá, mẫu đất, mẫu nước toàn phần
Địa điểm: Khu đất CT-01 thuộc dự án khu dân cư Cồn Tân Lập, phường Xương Huân, TP Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.