Khảo sát địa chất Dự án đầu tư nhà máy sản xuất kính nổi siêu trắng Phú Mỹ

Cập nhật: 09/08/2017, 10:01:45 AM

Ngày 05/8/2017 USCO đã ký hợp đồng số 402/2017/KSXD/KTKH về việc Khảo sát địa chất Dự án đầu tư nhà máy sản xuất kính nổi siêu trắng Phú Mỹ, giai đoạn 1 công suất 600 tấn/ngày.

 Nội dung công việc:
- Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở trên cạn độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m cấp đất đá I-III
- Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở trên cạn độ sâu hố khoan từ 0m đến 60m cấp đất đá I-III
- Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở trên cạn độ sâu hố khoan từ 0m đến 60m cấp đất đá IV-VI
- Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT) đất đá cấp I-III
- Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT) đất đá cấp IV-VI
- Xác định 9 chỉ tiêu thông thường cơ lý của mẫu đất nguyên dạng
- Thí nghiệm xác định các chỉ tiêu cơ lý của mẫu đất không nguyên dạng
- Thí nghiệm xác định chỉ tiêu mẫu đất 3 trục không cố kết không thoát nước (UU)
- Thí nghiệm xác định các chỉ tiêu cơ lý mẫu đất nguyên dạng cố kết không thoát nước (CU)
- Thí nghiệm mẫu cố kết
- Thí nghiệm trong phòng xác định các chỉ tiêu hóa lý của mẫu nước ăn mòn bê tông
Thời gian bắt đầu thi công: Sau khi ký hợp đồng
Địa điểm: Lô B2, đường D3 khu công nghiệp Phú Mỹ II mở rộng, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.