Khảo sát địa chất khu công nghiệp Thuận Thành 1, tỉnh Bắc Ninh

Cập nhật: 07/07/2020, 01:58:05 PM

Ngày 07/7/2020 USCO đã ký hợp đồng số... về việc KS ĐCCT phục vụ thiết kế cơ sở và thiết kế bản vẽ thi công phần hạ tầng kỹ thuật KCN Thuận Thành 1 tại huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh