Khảo sát địa chất phục vụ lập dự án đầu tư và thiết kế BVTC dự án nhà máy Sứ Viglacera Mỹ Xuân

Cập nhật: 29/08/2016, 04:09:45 PM

Ngày 20/7/2016, USCO đã ký hợp đồng số 568/2016/KSXD/KTKH về việc Khảo sát địa chất (phục vụ lập dự án đầu tư và thiết kế BVTC) Dự án nhà máy Sứ Viglacera Mỹ Xuân công suất 750.000 sản phẩm/năm

Địa điểm: Khu Công nghiệp Mỹ Xuân A- huyện Tân Thành- tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Nội dung công việc:

- Khoan Khảo sát  độ sâu hố khoan từ 0m đến 65m, đất đá cấp I-III

- Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT), trong đất đá cấp I-III

- Thí nghiệm trong phòng: Mẫu nguyên dạng 9 chỉ tiêu, mẫu không nguyên dạng 7 chỉ tiêu, mẫu cơ lý đá, xác định mẫu nước ăn mòn bê tông.

Thời gian bắt đầu thi công: Tháng 7/2016.