Khảo sát địa chất phục vụ thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở Dự án Đầu tư xây dựng Trường Đại học Khoa học tự nhiên

Cập nhật: 07/05/2024, 10:31:08 AM

Ngày 06/5/2014 USCO đã ký hợp đồng số 13/2024/HĐTV/QG-HN07 về việc Khảo sát địa chất phục vụ thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở Dự án Đầu tư xây dựng Trường Đại học Khoa học tự nhiên (QG-HN07) (Đầu tư Zone 1, Zone 2, Zone 3) tại xã Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội