Khảo sát địa chất thuộc giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án đầu tư xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia.

Cập nhật: 04/08/2016, 03:29:28 PM

Ngày 20/4/2011 USCO đã ký hợp đồng số 08/2011/HĐKT-KTKH về việc: Khảo sát địa chất thuộc giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án đầu tư xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia.

 
Địa điểm: Xã Cổ Nhuế- Xuân Đỉnh- Từ Liêm- Hà Nội
Nội dung:
- Khoan và lấy mẫu thí nghiệm
- Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT
- Thí nghiệm nén ngang
- Thí nghiệm cắt cánh tại hiện trường
- Quan trắc mực nước ngầm

- Lấy mẫu và thí nghiệm trong phòng: Mẫu đất nguyên dạng, mẫu đất không nguyên dạng

- Lập báo cáo kết quả khảo sát xây dựng công trình
Thời gian bắt đầu thi công: Từ tháng 4/2011