Khảo sát địa chất tuyến cáp treo Khu Du lịch tâm linh- sinh thái Yên Tử

Cập nhật: 09/08/2016, 03:17:07 PM

Thực hiện thi công

Ngày 15/4/2016 USCO đã ký hợp đồng số 173/2016/HĐKT/TYT-USCO về việc khảo sát địa chất tuyến cáp treo Khu Du lịch tâm linh- sinh thái Yên Tử.

Địa điểm: Huyện Sơn Động- tỉnh Bắc Giang. Ảnh quá trình thi công


Ảnh: Cán bộ đi thực địa tiến hành thi công


Ảnh; Vận chuyển thiết bị máy khoan

USCO