Khảo sát địa hình đo vẽ bản đồ hiện trạng 1/500, khảo sát địa chất thuộc Dự án Trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ SSI

Cập nhật: 20/07/2022, 09:32:49 AM

Ngày 20/7/2022, USCO đã ký hợp đồng số 02/2022/HĐKS-SSIS về việc Khảo sát địa hình đo vẽ bản đồ hiện trạng 1/500, khảo sát địa chất thuộc Dự án Trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ SSI tại Thạch Thất, Hà Nội.