Khảo sát địa hình và địa chất DA Khu công nghiệp Bắc Tiên Phong

Cập nhật: 14/09/2023, 03:58:15 PM

Ngày 14/9/2023, USCO đã ký hợp đồng về việc Khảo sát địa hình và địa chất DA Khu công nghiệp Bắc Tiên Phong, Bắc Ninh