Khảo sát địa hình và địa chất Dự án Điện rác Ninh Bình

Cập nhật: 22/09/2023, 10:34:17 AM

Ngày 22/9/2023 USCO đã ký hợp đồng về việc Khảo sát địa hình và địa chất Dự án Điện rác Ninh Bình