Khảo sát địa hình và địa chất Dự án Khu công nghiệp Quế Võ II- Lô V

Cập nhật: 20/06/2023, 09:41:28 AM

Ngày 20/6/2023 USCO đã ký hợp đồng Khảo sát địa hình và địa chất Dự án Khu công nghiệp Quế Võ II- Lô V tại xã Ngọc Xá, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh