Khảo sát địa hình và địa chất Dự án tại Khu công nghiệp Phố Nối A mở rộng diện tích 92,5ha

Cập nhật: 10/08/2023, 04:16:24 PM

Ngày 10/8/2023, USCO đã ký hợp đồng về việc Khảo sát địa hình và địa chất Dự án tại Khu công nghiệp Phố Nối A mở rộng diện tích 92,5ha