Khảo sát địa kỹ thuật Dự án Khu trung tâm khu đô thị Tây Hồ Tây

Cập nhật: 31/08/2022, 10:37:50 AM

Ngày 31/8/2022, USCO đã ký hợp đồng số /2022/ về việc Khảo sát địa kỹ thuật Dự án Khu trung tâm khu đô thị Tây Hồ Tây - Ô K2-CT1 giai đoạn Phục vụ Thiết kế cơ sở và Thiết kế bản vẽ thi công