Khảo sát địa kỹ thuật Khu trung tâm khu đô thị Tây Hồ Tây

Cập nhật: 18/10/2021, 10:27:58 AM

Ngày 18/10/2021 USCO đã ký hợp đồng số... về việc Khảo sát địa kỹ thuật Khu trung tâm khu đô thị Tây Hồ Tây - Ô H1-HH1 giai đoạn phục vụ TKCS và TK BVTC tại Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội