Khảo sát Dự án Đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc Sông Cấm

Cập nhật: 26/12/2016, 10:06:02 AM

Ngày 23/12/2016 USCO đã ký hợp đồng số 18/BSC/2016/HĐTV về việc Tư vấn khảo sát xây dựng phục vụ bước thiết kế bản vẽ thi công gói thầu số 4 công trình đê tả sông Cấm, hệ thống giao thông chính và hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc Sông Cấm.

 
Các hạng mục thực hiện:
- Lập phương án khảo sát xây dựng
- Khảo sát địa hình đối với các hạng mục
- Khảo sát địa chất đối với các hạng mục
- Khảo sát mỏ vật liệu đất đắp và san lấp
- Khảo sát mặt đường cũ
- Bảo đảm an toàn hàng hải trong quá trình khảo sát xây dựng.
Công việc chủ yếu thực hiện đối với các hạng mục trên:
- Lập phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng theo quy định tại Điều 13 của Nghị định số 46/2015/NĐ-CP
- Thu thập và phân tích số liệu, tài liệu đã có
- Khảo sát hiện trường
- Xây dựng lưới khống chế, đo vẽ chị tiết bản đồ địa hình
- Đo vẽ hệ thống công trình kỹ thuật ngầm
- Lập lưới khống chế trắc địa các công trình dạng tuyến
- Đo vẽ thủy văn, địa chất công trình, địa chất thủy văn
- Nghiên cứu địa vật lý
- Khoan, lấy mẫu, thí nghiệm, xác định tính chất cơ lý, hóa học của đất đá, nước.
- Quan trắc khí tượng, thủy văn, địa chất, địa chất thủy văn
- Thực hiện đo vẽ hiện trường công trình
- Xử lý số liệu và lập báo cáo kết quả khảo sát xây dựng
- Các công việc khảo sát xây dựng khác.
Địa điểm: Tại các xã Tân Dương, Dương Quan, Hoa Động (huyện Thủy Nguyên) và phường Minh Khai (quận Hồng Bàng), TP Hải Phòng.
Thời gian bắt đầu thi công: Sau khi ký hợp đồng

Dự án Đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc Sông Cấm

Ông Tạ Viết Đông- Giám đốc Ban Quản lý công trình xây dựng phát triển đô thị và Ông Nguyễn Trọng Thoáng- Tổng Giám đốc Công ty USCO thực hiện ký kết hợp đồng.