Khảo sát Dự án ĐTXD Trạm xử lý nước thải công suất 3.000m3/ng.đêm tại KCN Thuận Thành 1

Cập nhật: 15/12/2021, 02:43:06 PM

Ngày 10/12/2021 USCO đã ký hợp đồng số 01-2021/XLNT-THUANTHANH/VIG-USCO về việc Khảo sát ĐCCT phục vụ lập thiết kế cơ sở, Thiết kế Bản vẽ thi công Dự án ĐTDX Trạm xử lý nước thải giai đoạn 1 công suất 3.000m3/ng.đêm tại KCN Thuận Thành 1, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.