Khảo sát Dự án ĐTXD Trạm xử lý nước thải công suất 8.400m3/ng.đêm tại KCN Yên Phong

Cập nhật: 15/12/2021, 02:36:47 PM

Ngày 10/12/2021 USCO đã ký hợp đồng số 02-2021/XLNT-YPIIC/VIG-USCO về việc Khảo sát ĐCCT phục vụ công tác lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, Thiết kế Bản vẽ thi công Dự án ĐTDX Trạm XLNT công suất 8.400m3/ng.đêm tại KCN Yên Phong II-C, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.