Khảo sát xây dựng công trình Đường thử mới- TMV- Toyota

Cập nhật: 17/09/2018, 02:15:33 PM

Ngày .../8/2018 USCO đã ký hợp đồng số 482/2018/KSXD/KTKH với về việc Khảo sát xây dựng công trình Đường thử mới- TMV- Toyota

 Nội dung công việc
* Lập phương án và báo cáo kết quả khảo sát xây dựng
* Công tác khảo sát địa hình
- Lập lưới khống chế đường chuyền cấp 2
- Đo thủy chuẩn kỹ thuật
- Đo vẽ mặt cắt dọc tim tuyến- địa hình cấp 3
- Đo vẽ mặt cắt ngang- địa hình cấp 3
- Căm điểm tim tuyến
* Khảo sát công trình ngầm và nổi
* Khảo sát địa chất
- Khoan bơm rửa bằng dung dịch sét trên cạn đất đá cấp I-III
- Bơm cấp nước phục vụ khoan đá cấp I-III
- Thí nghiệm SPT đá cấp I-III
- Thí nghiệm mẫu nguyên dạng, thí nghiệm mẫu nén cố kết, thí nghiệm mẫu không nguyên dạng
* Khảo sát địa chất thủy văn
* Điều tra nguồn vật liệu xây dựng và bãi đỗ thải, đường vận chuyển đồ thải...
Địa điểm: Phường Phúc Thắng - TP Phúc Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc