Khoan khảo sát địa chất, địa chất thủy văn, lấy mẫu, phân tích mẫu thuộc đề tài: Nghiên cứu hợp tác trong lĩnh vực môi trường địa chất và tai biến địa chất biển

Cập nhật: 19/10/2023, 02:57:31 PM

Ngày 19/10/2023 USCO đã ký hợp đồng số ,,,/2023/HDTV-ĐCDVLB về việc Khoan khảo sát địa chất, địa chất thủy văn, lấy mẫu, phân tích mẫu thuộc đề tài: Nghiên cứu hợp tác trong lĩnh vực môi trường địa chất và tai biến địa chất biển khu vực châu thổ sông Hông và châu thổ sông Trường Giang