Tư vấn khảo sát địa hình, địa chất bổ sung Dự án cải tạo Nghĩa trang thành phố HCM (Lạc Cảnh)

Cập nhật: 01/12/2023, 02:31:07 PM

Ngày 01/12/2023 USCO đã ký hợp đồng về việc Tư vấn khảo sát địa hình, địa chất bổ sung Dự án cải tạo Nghĩa trang thành phố HCM (Lạc Cảnh).