Tư vấn khảo sát địa hình, địa chất Dự án sửa chữa, nâng cấp các khu học viên cơ sở cai nghiện ma túy Đức Hạnh, Phú Văn

Cập nhật: 01/12/2023, 02:29:41 PM

Ngày 01/12/2023 USCO đã ký hợp đồng về việc Tư vấn khảo sát địa hình, địa chất Dự án sửa chữa, nâng cấp các khu học viên cơ sở cai nghiện ma túy Đức Hạnh, Phú Văn tại TP HCM.