Tư vấn khoan khảo sát địa chất công trình xây dựng công trình biểu tượng Cột cờ Hà Nội tại tỉnh Cà Mau.

Cập nhật: 09/08/2016, 03:17:17 PM

Ngày 30/6/2016 USCO đã ký hợp đồng số 18/2016/HĐTV về việc: Tư vấn khoan khảo sát địa chất công trình xây dựng công trình biểu tượng Cột cờ Hà Nội tại tỉnh Cà Mau.

Ảnh nguồn báo Dân trí: Biểu tượng Cột cờ Hà Nội sẽ được xây dựng tại Cà Mau
 
Địa điểm: Khi I- Khu Công viên văn hóa du lịch Mũi Cà Mau, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiến, tỉnh Cà Mau.
Nội dung công việc:
- Khoan lấy mẫu, độ sâu khoan đến 60m- cấp đất đá I-III
- Thí nghiệm hiện trường xuyên tiêu chuẩn SPT- cấp đất đá I-III
- Thí nghiệm trong phòng xác định 9 chỉ tiêu cơ lý của mẫu đất nguyên dạng thông thường.