Đo đạc mạng lưới điểm khống chế thi công Dự án Tổng thầu nhà máy nhiệt điện 2x600MW Hải Dương - Việt Nam

Cập nhật: 12/08/2016, 04:37:33 PM

Ngày 12/8/2016 USCO đã ký hợp đồng số 488//2016/KSXD-KTKH về việc: Đo đạc mạng lưới điểm khống chế thi công Dự án Tổng thầu nhà máy nhiệt điện 2x600MW Hải Dương - Việt Nam

Địa điểm: Xã Phúc Thành B- huyện Kinh Môn- Hải Dương
 
Nội dung công việc:
 
- Đo đạc mạng lưới mốc quan trắc
 
+ Đo đạc mốc bằng công nghệ GPS
 
+ Đo đạc lưới khống chế cao độ
 
- Xây dựng hệ thống mốc
 
+ Khoan tạo lỗ
 
+ Lắp đặt ống thép đường kính 90mm
 
+ Tôn nền, xây dựng móng và phần thân mốc quan trắc
 
+ Xây dựng móng và phần thân mốc quan trắc
 
+ Xây dựng, lắp đặt và sơn hàng rào bảo vệ mốc
 
+ Gia công mặt bích
 
+ Tôn nền và xây dựng mốc khống chế độ cao
 
+ Xây dựng mốc khống chế độ cao
 
+ Lập báo cáo
 
Thời gian bắt đầu thi công: Tháng 8/2016
USCO