Khảo sát địa hình dự án FLC Sầm Sơn Golf Links và khu đô thị du lịch sinh thái FLC Sầm Sơn

Cập nhật: 10/01/2017, 02:36:42 PM

Ngày 17/12/2016 USCo đã ký hợp đồng số 241D/2016/HĐ DV/SS/FLC-USCO về việc Khảo sát địa hình dự án FLC Sầm Sơn Golf Links và khu đô thị du lịch sinh thái FLC Sầm Sơn

 Nội dung công việc:
- Đo vẽ mặt bằng tỷ lệ 1/500 (quy mô khảo sát 200ha)
- Khống chế mặt bằng đường chuyền cấp 2, địa hình hàng IV
- Các công tác khác
- Xin thẩm định và phê duyệt sản phẩm tư vấn tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công việc khảo sát địa hình dự án.
Địa điểm: Xã Quảng Cư - Thị xã Sầm Sơn- Thanh Hóa
Thời gian bắt đầu thi công: Sau khi ký hợp đồng