Khảo sát địa hình tỷ lệ 1/500; Lập đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án Cụm công nghiệp Phước Minh

Cập nhật: 16/04/2024, 01:23:44 PM

Ngày 16/4/2024, USCO đã ký hợp đồng số TXVP.HD...về việc Khảo sát địa hình tỷ lệ 1/500; Lập đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án Cụm công nghiệp Phước Minh 1- quy mô 75 ha và Cụm công nghiệp Phước Minh 2- quy mô 26 ha