Khảo sát đo đạc Khu nhà ở công nhân KCN Yên Phong và Dự án Khu nhà ở thương mại Yên Phong

Cập nhật: 16/01/2017, 01:47:16 PM

Ngày .../12/2016 USCo đã ký hợp đồng số .../2016/KSXD/KTKH về việc Khảo sát đo đạc lập bản đồ địa hình hiện trạng tỷ lệ 1/500 Dự án Khu nhà ở công nhân KCN Yên Phong và Dự án Khu nhà ở thương mại Yên Phong.

 Nội dung công việc:
Nội dung và khối lượng công việc Khảo sát đo đạc lập bản đồ địa hình hiện trạng tỷ lệ 1/500 Dự án Khu nhà ở công nhân KCN Yên Phong và Dự án Khu nhà ở thương mại Yên Phong theo nhiệm vụ, phương án đã được chủ đầu tư phê duyệt.
Địa điểm: Xã Đông Tiến- huyện Yên Phong- tỉnh Bắc Ninh