Khảo sát, đo đạc lập bản đồ hiện trạng tỷ lệ 1/500 dự án Khu chức năng đô thị Trũng Kênh

Cập nhật: 03/01/2024, 10:12:37 AM

Ngày 02/01/2024, USCO đã ký hợp đồng số .../2024/HT-USCO về việc Khảo sát, đo đạc lập bản đồ hiện trạng tỷ lệ 1/500 dự án Khu chức năng đô thị Trũng Kênh kết hợp cải tạo chỉnh trang làng xóm cũ tại Phường Thịnh Liệt, Đống Đa, Hà Nội