Khảo sát, đo vẽ thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.00 phục vụ lập quy hoạch chung tại thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên

Cập nhật: 08/08/2016, 03:35:24 PM

Ngày 28/7/2016 USCo đã ký hợp đồng số 01/2016/HĐTV về việc Khảo sát, đo vẽ thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.00 phục vụ lập quy hoạch chung tại thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên

ội dung công việc:- Đo vẽ tam giác hạng IV, địa hình cấp III

- Đo vẽ đường truyền cấp 1, địa hình cấp III

- Đo vẽ đường truyền cấp 2, địa hình cấp III

- Đo vẽ thủy chuẩn hạng IV, địa hình cấp III

- Đo vẽ thủy chuẩn kỹ thuật, địa hình cấp III

- Đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000, đồng mức 5m, địa hình cấp III.

Thời gian bắt đầu thi công: tháng 7/2016.
Ảnh Thi công