Quan trắc lún công trình Trụ sở làm việc Sở giao dịch I- Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Cập nhật: 04/08/2016, 03:39:05 PM

Ngày 14/12/2010 USCO đã ký hợp đồng số 41/KSXD-KTKH về việc: Quan trắc lún công trình Trụ sở làm việc Sở giao dịch I- Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Địa điểm: K1- Hào Nam- Đống Đa- Hà Nội 

Nội dung công việc: Quan trắc đo lún công trình theo đúng nhiệm vụ trong hồ sơ yêu cầu do Công ty Tư vấn Đại học xây dựng lập đã được chủ đầu tư phê duyệt gồm: 

- Lập lưới quan trắc lún và xác định các thông số đặc trưng cần thiết về độ ổn định của nền và công trình: Đo dịch chuyển thẳng đứng (độ lún, độ võng, độ trồi) 

- Xây dựng các mốc tiêu chuẩn 
- Gắn các mốc quan trắc
Thời gian bắt đầu thi công: Từ ngày 14/12/2010