Tư vấn quan trắc biến dạng lún công trình Cải tạo, mở rộng trường Tiểu học Lương Yên- Q Hai Bà Trưng

Cập nhật: 04/08/2016, 03:40:00 PM

Ngày 10/12/2012, USCO đã ký hợp đồng số 641/2012/KSXD-KTKH về việc: Tư vấn quan trắc biến dạng lún công trình Cải tạo, mở rộng trường Tiểu học Lương Yên- Q Hai Bà Trưng

Nội dung công việc: Quan trắc đo lún công trình theo đúng nhiệm vụ trong hồ sơ yêu cầu do Công ty CP Tư vấn kinh tế- kỹ thuật Việt Nam lập đã được chủ đầu tư phê duyệt.