Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông USC để họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông USC để họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 08/03/2022

Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông USC để họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022; Nghị quyết phiên họp thường kỳ Quý IV/2021 của HĐQT

Chi tiết >>
Báo cáo công tác quản trị năm 2021 Báo cáo công tác quản trị năm 2021 28/01/2022

Báo cáo công tác quản trị năm 2021

Chi tiết >>
Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 06 tháng cuối năm 2021 Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 06 tháng cuối năm 2021 22/12/2021

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 06 tháng cuối năm 2021

Chi tiết >>
Công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự thành viên HĐQT Công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự thành viên HĐQT 01/12/2021

Công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự thành viên HĐQT

Chi tiết >>
Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 30/11/2021

Sáng ngày 30/11/2021 tại trụ sở 91 Phùng Hưng - Hoàn Kiếm - Hà Nội, Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

Chi tiết >>
Trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Tiếp Cuối