Bộ Xây dựng triển khai Chỉ thị 05/CT-TTg

Cập nhật: 23/02/2016, 10:15:19 AM

Ngày 22/2/2016, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng chủ trì cuộc họp triển khai Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 15/2/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiểm tra, rà soát, đánh giá an toàn chịu lực nhà ở và công trình công cộng cũ, nguy hiểm tại đô thị.

    

     Thứ trưởng Lê Quang Hùng cho biết, đến tháng 12/2016 sẽ tổ chức đánh giá sơ bộ khoảng 12.000 công trình trên toàn quốc để sàng lọc ra những công trình nguy hiểm, sau đó sẽ tiến hành kiểm định chi tiết tất cả những công trình nguy hiểm này. Kiểm định chi tiết các công trình nguy hiểm nhằm phân loại những công trình đặc biệt nguy hiểm để di dời khẩn cấp người đang sử dụng, những công trình nguy hiểm song chưa đến mức phải tổ chức di dời, cưỡng chế mà được giữ lại thì phải tổ chức sửa chữa để đảm bảo an toàn cho người sử dụng, những công trình tiếp tục được sử dụng thì phải có kế hoạch rà soát, đánh giá an toàn hàng năm.

     Theo nội dung Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 15/2/2016, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Xây dựng chỉ đạo cơ quan chuyên môn nghiên cứu, bàn hành quy trình đánh giá, kiểm định an toàn chịu lực đối với nhà ở và các công trình công cộng, đồng thời chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành liên quan hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quản lý chất lượng, kiểm định an toàn chịu lực và chính sách xử lý đối với nhà ở, công trình công cộng, các công trình chuyên ngành khác bị hư hỏng nặng, nguy hiểm, có nguy cơ sập đổ, không đảm bảo an toàn cho người sử dụng.


Trần Đình Hà


 
Trần Đình Hà