Tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển tháng 12 và năm 2015 của các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng

Cập nhật: 03/02/2016, 09:26:49 AM

Ngay từ đầu năm 2015, các doanh nghiệp thuộc Bộ Xây dựng đã có nhiều nỗ lực, tập trung khắc phục khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kết quả sản xuất kinh doanh của các đơn vị trong tháng 12 và năm 2015 như sau:

Giá trị sản xuất kinh doanh tháng 12 ước đạt 12.806 tỷ đồng, năm 2015 đạt 151.463 tỷ đồng, bằng 106,5% so với kế hoạch năm 2015, bằng 101,3% so với cùng kỳ năm 2014. Cụ thể:

+ Giá trị xây lắp: ước thực hiện tháng 12 đạt 5.155 tỷ đồng, năm 2015 đạt 56.448 tỷ đồng, bằng 108,4% so với kế hoạch năm, bằng 103,3 % so với cùng kỳ năm 2014.

Lĩnh vực xây lắp là lĩnh vực chiếm tỷ trọng thứ hai trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị trực thuộc Bộ (chiếm khoảng 37,2% tổng giá trị sản xuất kinh doanh) với hàng ngàn các công trình, dự án thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau: năng lượng, nhà ở, đô thị, hạ tầng giao thông và hạ tầng đô thị,… trong đó có một số công trình quy mô lớn như: thủy điện Lai Châu, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, Nhiệt điện Thái Bình 2, Lọc dầu Nghi Sơn,… đã góp phần không nhỏ vào việc phát triển kinh tế - xã hội của cả nước nói chung và các địa phương nói riêng.

+ Giá trị sản xuất công nghiệp và vật liệu xây dựng (kể cả TCT Xi măng Việt Nam): ước thực hiện tháng 12 đạt 4.865 tỷ đồng, năm 2015 đạt 65.691 tỷ đồng, bằng 105,2% so với kế hoạch năm, bằng 99,6 % so với cùng kỳ năm 2014.

Lĩnh vực sản xuất công nghiệp, vật liệu xây dựng là lĩnh vực sản xuất lớn nhất của khối các doanh nghiệp thuộc Bộ (chiếm 43,3% tổng giá trị kinh doanh chung). Trong năm 2015, lĩnh vực này đã có những tiến bộ đáng kể và đã vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất do có lợi thế từ giá dầu giảm và thị trường bất động sản phục hồi nhẹ trở lại; đã sản xuất được 26,2 triệu tấn xi măng, 27,5 triệu m2 gạch ốp lát các loại, 271,7 nghìn tấn thép, 4,4 tỷ Kwh điện, 17,7 triệu m3 nước sạch, 53,8 triệu m2 kính xây dựng, 1,3 triệu sản phẩm sứ vệ sinh, 14,59 nghìn tấn nhôm định hình,…

+ Giá trị tư vấn: ước thực hiện tháng 12 đạt 130 tỷ đồng, năm 2015 đạt 1.577 tỷ đồng, bằng 103,5% kế hoạch và bằng 119,8% so cùng kỳ năm 2014.

+ Giá trị SXKD khác: ước thực hiện tháng 12 đạt 2.656 tỷ đồng, năm 2015 ước đạt 27.745 tỷ đồng, bằng 105,9% kế hoạch và bằng 100,3% so cùng kỳ năm 2014.

- Nhập khẩu: ước thực hiện tháng 12 đạt 12,5 triệu USD, năm 2015 ước đạt 183 triệu USD, bằng 145,8% so với kế hoạch năm.

- Xuất khẩu: ước thực hiện tháng 12 đạt 15,5 triệu USD, năm 2015 ước đạt 238 triệu USD, bằng 202,9% so với kế hoạch năm, xuất khẩu chủ yếu là sản phẩm vật liệu xây dựng.

Tình hình đầu tư phát triển

Trong lĩnh vực đầu tư phát triển: Thực hiện đầu tư năm 2015 là 18.329 tỷ đồng, đạt 100,1% kế hoạch, bằng 119,3% so với năm 2014, trong đó:

- Phát triển nhà ở và khu đô thị: có 181 dự án, kế hoạch đầu tư là 10.092 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 55,1% tổng kế hoạch vốn năm 2015 của các doanh nghiệp thuộc Bộ. Ước thực hiện năm đạt 9.800 tỷ đồng.

- Đầu tư các dự án năng lượng: 18 dự án, kế hoạch đầu tư là 4.609 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 25,2% kế hoạch năm 2015, ước thực hiện năm đạt 4.167 tỷ đồng.

- Đầu tư các dự án sản xuất công nghiệp và VLXD: 38 dự án, kế hoạch đầu tư là 1.098 tỷ đồng, ước thực hiện năm đạt 1.411 tỷ đồng.
- Các lĩnh vực khác: kế hoạch vốn là 2.610 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 13,7% kế hoạch vốn, bao gồm các lĩnh vực: Giao thông, thủy lợi; hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao; tăng cường năng lực sản xuất...

Tình hình thực hiện các dự án nguồn vốn ngân sách do Bộ quản lý

Năm 2015, Bộ Xây dựng được giao quản lý số vốn là 1.585,17 tỷ đồng, bao gồm: vốn NSNN là 1.509,17 tỷ đồng, vốn TPCP là 36 tỷ đồng, vốn nước ngoài là 40 tỷ đồng. Số vốn này được phân bổ cho 38 dự án bao gồm: 14 dự án chuẩn bị đầu tư, 16 dự án chuyển tiếp từ năm trước sang năm 2015, 06 dự án khởi công mới, 02 dự án trọng điểm Bộ xây dựng được Thủ tướng Chính phủ giao làm chủ đầu tư.

Dự kiến trong năm 2015, sẽ có 06 dự án hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng. Tình hình giải ngân các dự án thuộc ngành lĩnh vực dự kiến đạt 100% kế hoạch vốn năm 2015.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Báo cáo 05/BC-BXD.