Phiên bán đấu giá cổ phần lần đầu ra bên ngoài của Công ty TNHH Nhà nước MTV Khảo sát và Xây dựng

Cập nhật: 16/12/2014, 04:01:04 PM

Sáng ngày 10/12/12014 tại sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội tổ chức bán đấu giá lần đầu ra bên ngoài của Công ty USCo

Tới dự phiên đấu giá có Bà Nguyễn Thị Tố Trinh - Ủy viên HĐTV VC Group, Ông Nguyễn Lâm Cường – Phó Tổng giám đốc giám đốc Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam. Đại diện về phía Công ty tới dự có đồng chí Nguyễn Vũ Tùng – Chủ tịch Công ty,đ/c Vũ Thị Thanh Huyền – Kiểm soát viên, đ/c Nguyễn Trọng Thoáng – Tổng giám đốc, cùng các đồng chí Phó Tổng giám đốc, lãnh đạo các phòng ban. Kết quả đấu giá bán cổ phần lần đầu ra bên ngoài của USCo đã thành công rực rỡ, kết quả như sau:

Tên tổ chức đấu giá: Công ty TNHH Nhà nước MTV Khảo sát và Xây dựng

- Số cổ phần đưa ra đấu giá: 1.618.500 cổ phần

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

- Giá khởi điểm: 10.100 đồng/cổ phần

- Tổng số nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá: 24 NĐT

Trong đó:

+ Tổ chức: 0 NĐT

+ Cá nhân: 24 NĐT

- Tổng số khối lượng đăng kí mua: 1.885.200 cổ phần

- Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 24 phiếu

- Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ: 1.885.200 cổ phần

- Khối lượng đặt cao nhất: 660.000 cổ phần

- Khối lượng đặt thấp nhất: 200 cổ phần

- Giá đặt mua cao nhất: 11.000 đồng/cổ phần

- Giá đặt mua thấp nhất: 10.100 đồng/cổ phần

- Giá đấu thành công cao nhất: 11.000 đồng/cổ phần

- Giá đấu thành công thấp nhất: 10.100 đồng/cổ phần

- Giá đấu thành công bình quân: 10.111 đồng/cổ phần

- Tổng số nhà đầu tư trúng giá: 24 NĐT

Trong đó:

+ Tổ chức: 0 NĐT

+ Cá nhân: 24 NĐT

- Tổng số lượng cổ phần bán được 1.618.500 cổ phần

Trong đó, số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần

- Tổng giá trị cổ phần bán được: 16.364.950.000 đồng

- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: từ ngày 11/12/2014 đến 16 giờ 00 phút ngày 19/12/2014

- Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: từ ngày 12/12/2014 đến ngày 17/12/2014

Dưới đây là một số hình ảnh của phiên đấu giá:

 
USCo