Thi công XD gói thầu Cọc khoan nhồi đại trà công trình: Khu điều trị chất lượng cao BV đa khoa Thái Bình.

Cập nhật: 09/08/2016, 10:41:06 AM

Ngày 28/7/2016 Liên danh Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và quản lý dự án Việt Nam và Công ty Cổ phần Khảo sát và xây dựng- USCO đã ký hợp đồng số 186/2016/HĐ-XD về việc: Thi công XD gói thầu Cọc khoan nhồi đại trà công trình: Khu điều trị chất lượng cao BV đa khoa Thái Bình.

 
 

Địa điểm: 530 Lý Bôn- Quang Trung- TP Thái Bình
Nội dung công việc:
- Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay phản tuần hoàn, khoan vào đất trên cạn, máy khoan ED, kH, soilmec (hoặc tương tự), d lỗ khoan 1000mm (sâu 30m, k=1)
- Khoan tạo lỗ bằng p/p khoan xoay phản tuần hoàn, khoan vào đất trên cạn, máy khoan ED, kH, soilmec (hoặc tương tự), d lỗ khoan 1000mm (sâu 30m, k=1,015)
- Bơm dung dịch bentônít chống sụt thành lỗ khoan trên cạn
- Gia công kết cấu thép dạng hình trụ ống vách cọc khoan nhồi (khấu hao 3CT)
- Lắp đặt ống vách cọc khoan nhồi trên cạn, đường kính cọc <=1000mm, L=6m
- Bê tông cọc nhồi trên cạn đường kính <=1m, đá 1x2, vữa bê tông mác 350 (sản xuất qua dây chuyền trạm trộn), đổ bằng cẩu
- Vận chuyển vữa bê tông bằng ô tô chuyển trộn 10.7m3 cự li 1 km
- Sản xuất, lắp đặt cốt thép cọc khoan nhồi, tường barette trên cạn đường kính >18mm
- Sản xuất cấu kiện thép đặt sẵn trong bê tông, khối lượng >100 kg/ cấu kiện
- Lắp đặt cấu kiện thép đặt sẵn trong bê tông, khối lượng >100 kg/ cấu kiện
- Sản xuất lắp đặt con kê bê tông d1 50*50 mác 350
- Đào xúc đất đề đắp hoặc đổ ra bãi thải, bãi tập kết bằng máy đào 0.8m3 + máy ủi 110CV…
- Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 10T
- Đắp cát nền móng công trình (đinh cọc)
Thời gian bắt đầu thi công: Tháng 7/2016