Hội đồng đánh giá trữ lượng KSNN làm việc tại nhà máy xi măng Kiện Khê và Thanh Sơn

Cập nhật: 04/08/2016, 03:44:25 PM

Tất cả các công trình thăm dò về Vật liệu xây dựng của USCo trước khi trình Hội đồng xét duyệt đều phải kiểm tra, đánh giá tại hiện trường.

Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản Nhà nước làm việc với USCo để kiểm tra xem xét và đánh giá trữ lượng đá vôi, đá sét tại Nhà máy xi măng Kiện Khê- Hà Nam (Tháng 5/2009).
Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản làm việc và kiểm tra công tác thăm dò mỏ đá vôi núi Sắt- Dự án nhà máy xi măng Thanh Sơn- Thanh Hóa (Tháng 5/2009)USCo