Hội đồng trữ lượng khoáng sản làm việc tại nhà máy xi măng FICO- Tây Ninh

Cập nhật: 04/08/2016, 03:44:28 PM

Hội đồng trữ lượng khoáng sản đi kiểm tra công trình thăm dò mỏ đá vôi và đá sét Trà Và, xã Tân Hòa, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh phục vụ cho dự án nhà máy xi măng Tây Ninh của Công ty cổ phần xi măng FICO Tây Ninh (Tháng 8/2009).USCO