Khảo sát đánh giá tài nguyên mỏ sét Nghi Văn- Nghi Lộc- Nghệ An.

Cập nhật: 16/09/2016, 04:07:23 PM

Ngày 16/9/2016, USCO đã ký hợp đồng số 576/2016/KSXD/KTKH về việc: Khảo sát đánh giá tài nguyên mỏ sét Nghi Văn- Nghi Lộc- Nghệ An.

 
Địa điểm:  Nghi Văn- Nghi Lộc- Nghệ An.
Nội dung công việc:
- Công tác địa chất
- Công tác trắc địa
- Công tác khoan
- Công tác lấy mẫu, gia công mẫu, phân tích mẫu
Thời gian bắt đầu thực hiện: Tháng 9/2016
usco