Khảo sát, lập đề án xin giấy phép thăm dò nâng cấp trữ lượng các khối tài nguyên mỏ đá vôi Hang Nước II

Cập nhật: 02/03/2022, 01:30:37 PM

Ngày 28/02/2022 USCO đã ký hợp đồng số 282/2022/KSXD/KTKH về việc Khảo sát, lập đề án xin giấy phép thăm dò nâng cấp trữ lượng các khối tài nguyên mỏ đá vôi Hang Nước II phục vụ cho dây chuyền 2 nhà máy xi măng Hướng Dương công suất 2500 tấn clinkr/ngày tại Ninh Bình