Khảo sát thăm dò mỏ đá vôi và đá sét, xin giấy phép khai thác mỏ Dự án Nhà máy xi măng Long Sơn

Cập nhật: 04/08/2016, 03:48:41 PM

Ngày 03/12/2014 USCO đã ký hợp đồng sồ 512/KSXD/KTKH về việc Khảo sát thăm dò mỏ đá vôi và đá sét, xin giấy phép khai thác mỏ Dự án Nhà máy xi măng Long Sơn công suất 6000 tấn Clinker/ngày.


Nội dung công việc:

- Khảo sát thăm dò các mỏ đá vôi với trữ lượng khoảng 85 triệu tấn, đá sét với trữ lượng khoảng 19 triệu tấn

- Xin giấy phép khai thác các mỏ trên cho Dự án nhà máy xi măng Long Sơn công suất 6000 tấn clinker/ngày.

Tại hai khu vực mỏ:

+ Mỏ sét: Tại khu vực Nga Sơn- xã Hà Vinh- huyện Hà Trung- tỉnh Thanh Hóa, với diện tích quy hoạch 104 ha

+ Mỏ đá vôi: Tại khu vực Lam Sơn- xã Hà Vinh- huyện Hà Trung- tỉnh Thanh Hóa, với diện tích quy hoạch 169 ha.

Thời gian bắt đầu thi công: Tháng 12/2014