Khoan thăm dò, kết hợp khai thác nước ngầm tại KCN Trần Đề, Sóc Trăng

Cập nhật: 25/11/2020, 09:42:14 AM

Ngày 23/11/2020 USCO đã ký hợp đồng số 09/2020/HĐTC/HT-USCO về việc Khoan thăm dò, kết hợp khai thác nước ngầm tại KCN Trần Đề, Sóc Trăng