Khoan thăm dò mỏ đá vôi khu I, III Dự án Nhà máy xi măng Thành Thắng

Cập nhật: 18/07/2017, 03:59:52 PM

Ngày 18/7/2017, USCO đã ký hợp đồng số 1807/2017/HĐKT/KTD/TTG-USCO về việc Khoan thăm dò mỏ đá vôi khu I, III Dự án Nhà máy xi măng Thành Thắng.

 Nội dung công việc:
Khoan thăm dò đá vôi làm nguyên liệu xi măng cho Nhà máy xi măng Thành Thắng tại khu vực T25, T35 xã Thanh Nghị và T12, T14, T17, T18 xã Thanh Thủy, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam theo đề án đã được phê duyệt và Giấy phép thăm dò khoáng sản số 35/GP-BTNMT ngày 10/01/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.