Lập dự án Nhà máy sản xuất vữa xi măng công suất 1 triệu tấn/năm; Xin giấy chứng nhận đầu tư dự án

Cập nhật: 14/07/2022, 02:42:31 PM

Ngày 05/7 USCO đã ký hợp đồng số 298/2022/KSXD-KTKH về việc Lập dự án Nhà máy sản xuất vữa xi măng công suất 1 triệu tấn/năm; Xin giấy chứng nhận đầu tư dự án tại Thanh Thủy, huyện ThanLập dự áh Liêm, Hà Nam