Thăm dò mỏ đá vôi làm nguyên liệu xi măng tại khu vực khối III và mỏ sét Xích Thổ- Dự án đầu tư xây dựng xi măng Thăng Long 2

Cập nhật: 04/08/2016, 03:44:17 PM

Ngày 11/12/2009 USCO đã ký hợp đồng số 01/2009/HĐTV/TLCC2-USCO với Công ty Cổ phần xi măng Thăng Long 2 về việc Thăm dò mỏ đá vôi làm nguyên liệu xi măng tại khu vực khối III và mỏ sét Xích Thổ- Dự án đầu tư xây dựng xi măng Thăng Long 2

Địa điểm: Xã Sơn Dương, xã Thống Nhất - Hoành Bồ- Quảng Ninh.
Nội dung công việc:
- Thu thập tài liệu lập Đề án thăm dò, trình duyệt Đề án thăm dò
- Làm thủ tục xin giấy phép thăm dò
- Thi công thăm dò
- Lập báo cáo thăm dò
- Trình phê duyệt báo cáo thăm dò tại Hội đồng trữ lượng KSNN

- Nộp lưu trữ địa chất báo cáo kết quả thăm dò tại Cục Địa chất và Khoáng sản